Rühm 2 - rühma kirjeldus muutmisel

Selles rühmas on kohti 25 lapsele. Igapäevaselt on tööl 4 – 5 õpetajat. See rühm on veidi nagu keelekümblus rühm. Meil on lapsi erinevatest rahvustest, mistõttu kasutame lastega suhtlemisel lisaks emakeelele ka näiteks vene, -inglise ja saksa keelt. Kui teie peres on vanemaid erirahvusest siis siia rühma olete te väga oodatud.