LASTEHOIU TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on jaotatud kuude ja nädalate lõikes arvestades aastaaegade kulgu, lastele sobivaid rahvakalendri tähtpäevi, perekeskseid tähtpäevi, traditsioone, päevakajalisi sündmusi ja last ümbritsevat elukeskkonda. 

PÄEVAKAVA

08.00 Laste vastuvõtt

09.00 Hommikusöök

09.30 Hommikuring, sihipärased lõimitud tegevused rühmaruumis

11.00 Vabategevused õues, toas

12.15 Lõunasöök

13.00 Ettevalmistused päevaseks puhkeajaks, unejutu kuulamine, puhkeaeg

15.15 Õhtuoode

16.00 (– 17.15) mängud toas või õues, individuaalne tegevus, laste kojuminek

17.30 Lastehoid suletakse

Armas Lapsevanem

Laps tunneb ennast lastehoius kindlalt, kui tema päev algab kiirustamata, sõbralikult ja kallistusega:

  • Esmakordselt lastehoidu tulles andke lapsele aega kohanemiseks ja harjumiseks.
  • Rääkige lapsega lastehoiu päevast.
  • Tundke huvi lapse mängude, tegevuste ja sõprade vastu, kuulake tema rõõme ja -muresid, otsige koos lahendusi.
  • Usaldage kasvatajat, arutage temaga oma lapse arengut ja käitumist.
  • Õpetage lapsele iseennast teenindama (riietuma, sööma, pärast potil käimist end puhastama, enda järelt koristama jne.)

Olles ise positiivse suhtumisega lastehoidu ning töötajatesse, on lapsel hea ja turvaline olla. Lastehoiu päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ning täiskasvanu planeeritud õppe-ja kasvatustegevus.