Linnupesa Lastehoid (linnupesalastehoid.ee) isikuandmete vastutav töötleja on ESTCARE OÜ, registrikood 14702148, aadress Salu tee 1 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, telefon +372 5301 0222,  email: linnupesalastehoid@gmail.com 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi;
  • kontaktinfo, telefoninumber ja emaili aadress;
  • avalduses, lepingus olev teave

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).  
Isikuandmeid nagu emaili aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

 Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Estcare Oü hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto avalduse vormistamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Linnupesa lastehoiu teenuse kasutaja nõustub sellega, et Estcare Oü on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud teenuse pakkuja poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

  1. Rae vald
  2. Rae valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
  3. Facebook
  4. Mail
  5. Majandustarkvara raamatupidamistoimingute tegemiseks

 Turvalisus ja andmetele ligipääs

Estcare Oü rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Estcare Oü volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemine toimub volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Säilitamine

Isikuandmed kustutatakse teenuse kasutamise lõppedes, va juhul kui andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

  Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub teenuse saaja ja pakkuja vahel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).